ธนาคารอิสลามสินเชื่อ

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ

สมัครทันทีเลย

ธนาคารอิสลามคืออะไร?  ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามใช้บริการธนาคารอิสลามสินเชื่อได้ไหม? 2566

ธนาคารอิสลาม คือ ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยเกิดจากความต้องการของชาวไทยมุสลิม ที่ต้องการบริการและช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนา โดยธนาคารอิสลามได้ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2545 ภายใต้ชื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ซึ่งธนาคารอิสลามก็มีการบริการเหมือนสถาบันการเงินทั่วไป เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อธนาคารอิสลาม (ธนาคารอิสลามสินเชื่อ) ที่ให้การอนุมัติง่ายและให้วงเงินสูง ทั้งนี้การทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารอิสลามจะยึดเอาหลักศาสนาอิสลามเป็นหลัก แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจะให้บริการธนาคารอิสลามสินเชื่อไม่ได้ เพราะถึงแม้ว่าธนาคารจะดำเนินงานโดยยึดหลักศาสนา แต่ก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถใช้บริการธนาคารอิสลามสินเชื่อและกู้เงินธนาคารอิสลามได้ ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อธนาคารอิสลามไม่เช็คบูโร 

 

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ สินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบ  2566

ธนาคารอิสลามสินเชื่อได้ออกมาตรการแก้หนีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้ธนาคารอิสลามสินเชื่อ เพื่อช่วยให้คนที่มีภาระหนี้ทั้งภายในธนาคารและหนี้จากสถาบันการเงินอื่น สามารถขอสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบและหนี้ต่าง ๆ ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายของธนาคารอิสลามสินเชื่อก็คือ ลูกค้าเดิมของธนาคารและบุคคลทั่วไป
สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร จะต้องมีสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธนาคารอิสลามแบบไม่มีหลักประกัน และต้องการรวมหนี้เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนให้ยาวขึ้น และมีการผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง ส่วนบุคคลทั่วไปที่ต้องการรวมหนี้ธนาคารอิสลามสินเชื่อก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยการรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารอิสลามสินเชื่อเพื่อรวมหนี้ ข้อดีก็คือสามารถผ่อนได้นานขึ้น และมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ธนาคารอิสลามสินเชื่อจัดสินเชื่อ “บ้านแลกเงิน” ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท 

ธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2566 อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ สินเชื่อธนาคารอิสลาม “บ้านแลกเงิน” สินเชื่อที่ให้วงเงินอเนกประสงค์วสูงสุด 5 ล้านบาท โดยสามารถนำไปรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตต่าง ๆ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินจากที่อื่นได้ และธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2566 สินเชื่อธนาคารอิสลาม “บ้านแลกเงิน” ก็ไม่ได้จำกัดแค่คนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ธนาคารอิสลามสินเชื่อได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปขอกู้เงินธนาคารอิสลามโดยใช้หลักประกัน คือ บ้าน ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดที่ปลอดภาระหนี้ นำมาขอกู้เงินธนาคารอิสลามสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือสามารถขอกู้เงินธนาคารอิสลามสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลจากที่อื่นได้ด้วย อีกทั้งธนาคารอิสลามสินเชื่อ 2566 สินเชื่อธนาคารอิสลาม “บ้านแลกเงิน” ยังให้ดอกเบี้ยต่ำ และให้ระยะเวลาผ่อนขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอสินเชื่อ โดยผ่อนได้นานสูงสุดถึง 20 ปี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ผ่อนโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนไม่เช็คเครดิต

อ่านเพิ่มเติม

สินเชื่อนาโน

อ่านเพิ่มเติม