สินเชื่อ ธกส 2567

สินเชื่อ ธกส 2567

สมัครทันทีเลย

รู้ก่อนกู้เงินธนาคาร ธกส สินเชื่อ ธกส 2567 เหมาะกับใคร? 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร โดยออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธกส ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงิน และล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ออกสินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจากโรคระบาดโควิด – 19 โดยสินเชื่อ ธกส 2567 จะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และให้วงเงินแบบพร้อมใช้ เพื่อช่วยเหลือและเพื่อสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถนำเงินจากสินเชื่อ ธกส 2567 ไปประกอบอาชีพ หรือนำเงินไปหมุนเวียนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 เปิดให้กู้เงินธนาคาร ธกส จนถึงกันยายน 2567

อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือโครงการสินเชื่อ ธกส สินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 สินเชื่อ ธกส 2567 ที่ขยายเวลาสมัครสินเชื่อ ธกส จนไปถึงเดือนกันยายน 2567 เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้ลูกค้าธ.ก.ส. มีเงินหมุนเวียนใช้จ่าย ในวงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีคนค้ำ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทาง LINE @BAACFamily หลังจากลงทะเบียนแล้ว ก็รอการนัดหมายจากธ.ก.ส ได้เลย
สำหรับเงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัยโควิด – 19 สินเชื่อ ธกส 2567 ผู้สมัครสินเชื่อ ธกส จะต้องมีเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี (กรณีที่ไม่ใช่ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน) 

สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ ธกส ล่าสุด กู้ผ่านแอพ วงเงินเริ่มต้น 9,000 บาท 

สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ ธกส ล่าสุด ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธกส ออนไลน์ และเปิดให้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถกู้เงินผ่านแอพ ธ.ก.ส. A mobile ได้ในวงเงินเริ่มต้น 9,000 บาท ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสลากออมทรัพย์เท่านั้น เพราะสินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ ธกส ล่าสุดวงเงิน 9,000 บาท จะใช้ต้องเป็นผู้ถือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ในการค้ำประกัน โดยสินเชื่อ ธกส 2567 มีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้ 

  • ต้องเป็นผู้ถือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • เป็นลูกค้าธ.ก.ส. และมีแอพ ธ.ก.ส. A mobile

สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ ธกส ล่าสุดจะให้วงเงินเริ่มต้น 9,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะใช้หลักประกันคือ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. มูลค่าหน่วยละ 100 บาท และ 500 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 6.50 และมีระยะเวลาการชำระหนี้ 1 ปี ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถสมัครสินเชื่อ ธกส ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

อ่านเพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000

อ่านเพิ่มเติม