สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

สมัครทันทีเลย

ขอสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรเพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจ

สำหรับคนที่เพิ่งเปิดธุรกิจส่วนตัวและต้องการเงินทุนเพื่อเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่าสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรปี 2566 ของธนาคารกสิกรไทยก็เป็นอีกช่องทางที่น่าจะช่วยเหลือท่านได้ โดยสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรแบบระยะยาว และสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรแบบ OD

 โดยในวันนี้ เราจะขอแนะนำให้ท่านได้เข้าใจสินเชื่อด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรแบบ OD รวมถึงรีวิวกี่ยวกับข้อดีข้อเสียให้เห็นภาพกันอย่างชัด ๆ ซึ่งสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรแบบ OD เป็นสินเชื่อที่พิจารณาการต่ออายุวงเงินกู้แบบปีต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี สามารถผ่อนขั้นต่ำได้ และผู้สมัครสินเชื่อกสิกรจะจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะในส่วนที่เบิกใช้เท่านั้น สำหรับข้อดีของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรดังกล่าว คือ เราจะจ่ายดอกเบี้ยตามการใช้งานจริง และถ้าประวัติดีก็กู้ได้เรื่อย ๆ ส่วนข้อเสียของสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ OD คือถ้าปล่อยให้เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยมากกว่าที่ OD อนุมัติ อาจไม่ผ่านเกณฑ์การกู้ใรครั้งต่อไป

บริหารต้นทุนธุรกิจในช่วงวิกฤติ ด้วยสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร 2024

ในปี 2024 นี้ คนที่ทำธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แน่นอนว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางธุรกิจ ซึ่งแม้แต่คนที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น  จะดีกว่าไหมถ้ามีเงินด่วนได้จริงเข้ามาเติมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อต่อลมหายใจให้กับธุรกิจของเรา ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยก็มีสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร ที่มีวงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาท อีกทั้งสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรยังคิดดอกเบี้ยตามการเบิกใช้จริงเท่านั้น ที่สำคัญคือผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กดังกล่าวที่มีประวัติชำระที่ดี จ่ายเงินตรงเวลาไม่เคยต้องให้ธนาคารตามทวง ก็จะได้รับสิทธิในการกู้สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรได้ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ คนที่จะกู้เงินหมุนเวียนได้ต้องผ่านการอนุมัติในเรื่องของคุณสมบัติจากธนาคารกสิกรไทยก่อน

ต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงกู้สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรผ่าน

สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร OD หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรเป็นวงเงินกู้ที่เหมาะกับคนที่เปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะมีหน้าร้านก็ดีหรือทำธุรกิจออนไลน์ก็ดี และจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยจุดเด่นของสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรคือวงเงินกู้ตั้งแต่ 20000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน แต่อย่างไรก็ตาม คนที่จะกู้สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรผ่าน ต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-70 ปี และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกจากนี้ ยังต้องมีเอกสารครบตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด อนึ่ง การสมัครสินเชื่อกสิกรย่อมมีข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันกับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่ต้องการกู้ก็อย่าลืมเช็ครายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจไว้ด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

cimb สินเชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ผ่อนไอโฟน 13 ไม่ใช้บัตร

อ่านเพิ่มเติม