เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลังเข้าวันไหน ปี 2566 และอัปเดตข่าวล่าสุด

เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566 ง่ายๆ ได้ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน ทำอย่างไรมาดูกัน

ในแต่ละปีมีเกษตรกรจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลลัพธ์ไม่ดีจกาพืชผลที่เพาะปลูก ทางรัฐบาลจึงได้ทำการเข้ามาช่วยเหลือปัญหาส่วนนี้ ซึ่งในปัจจุบันทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยจ่ายเงิน ประกันรายได้มันสําปะหลัง ปี 64 65 งวดที่ 5 หลายรายการให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยแล้ว อาทิเช่น ผู้ปลูกข้าวโพด, ข้าว, ยางพารา และมันสำปะหลัง สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ต้องการเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566 สามารถตรวจสอบการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรประกันรายได้มันสำปะหลังที่เน่าเสีย เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้มันสําปะหลัง ปี 64 65 งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะมีการตีราคาอ้างอิงและออกเงินสนับสนุนชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 

ขั้นตอนการขอรับเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566 

เกษตรกรผู้ที่ต้องการขอรับเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566 สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินมันสำปะหลังตามโครงการรัฐ ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ช่องทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วให้ทำการกดปุ่มค้นหา เพียงเท่านี้ ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบเงินสนับสนุนโครงการรัฐ ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จะปรากฎข้อมูลขึ้นมาว่าว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ตามประเภทที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงสถานะการโอนเงิน ว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว โดยสำหรับเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566สำเร็จและได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงผลว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินมันสำปะหลัง แล้วไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566  โปรดทำการติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป 

ช่องทางในการรอรับเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566

หากตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิ์รับเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2566 สำหรับประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร จากโครงการต่างๆ สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีได้ผ่าทางธนคารคาร ธ.ก.ส. โดยนำสมุดบัญชีหรือบัตรเดบิตไปตรวจสอบกับทางธนาคารได้โดยตรง และนอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางทางช่องทางออนไลน์ผ่านทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการความแจ้งเตือนกสนโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีผ่านทาง LINE Official BAAC Family โดยในกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ